Interieurmagz Interieur Design, Huis Inrichting en Woonideeen

Algemene Voorwaarden

Home Algemene Voorwaarden
LEES DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE DIENST.

Aanvaarding van voorwaarden

Interieurmagz (de "Site") biedt artikelen, foto’s en video hosting/blogging service aan u (de "Service(s)"), onderworpen aan de volgende voorwaarden van dienst ("TOS"), die kan worden bijgewerkt van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Uw gebruik van de Service betekent acceptatie van deze Servicevoorwaarden en creëert een bindende wettelijke overeenkomst, dus lees hen zorgvuldig. Houd er rekening mee, je moet minimaal 13 jaar of ouder zijn om deze dienst te gebruiken. Elke verwijzing naar ons, onze, we gelijkaardige woorden wordt verwijzen naar deze Site en haar filialen daarvan.

Registratie

U stemt ermee in dat alle informatie die aan ons bij de registratie en op alle andere tijden waar, juist, actueel en volledig. U aanvaardt tevens dat u ervoor zorgen dat deze informatie zal worden bijgehouden te allen tijde. Dit geldt vooral voor uw e-mailadres aangezien wij alle mededeling aan u over uw account naar uw e-mailadres directe zal. Wij zullen de informatie die u aan ons overeenkomstig ons privacybeleid verstrekt (zoals hieronder bepaald) gebruiken.

Privacybeleid en consumenteneducatie

Om het gebruik van de diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de privacyverklaring van de Site. Controleer de Privacy-verklaring (die kan worden geraadpleegd op de Site) op een regelmatige basis, want het kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, alle Site niet inhoud van materialen, met inbegrip van, zonder beperking, het logo van de Site, en alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, andere bestanden met niet-inhoud, en de selectie en ordening daarvan merkgebonden en auteursrechtelijk beschermd eigendom van de Site zijn. U mag elektronisch kopiëren en afdrukken te hard kopieert u gedeelten van deze Site voor het enige doel van het gebruik van de materialen daarin voor informatieve en niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Enig ander gebruik van de materialen op deze Site dat afkomstig is van ons – met inbegrip van elk commercieel gebruik, reproductie voor doeleinden anders dan hierboven beschreven, wijziging, distributie, herpublicatie, display of prestaties – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is ten strengste verboden.

Handelsmerken

De sitenaam en logo mogen zijn onze handelsmerken, en niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast kunnen alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, pictogrammen en scripts zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress van de Site, en niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruik van inhoud afkomstig van u/User/Auteur

Door uploaden, posten, verzenden of het verzenden van foto’s, afbeeldingen of andere inhoud met inbegrip van, zonder beperking, afbeeldingen, video, gegevens, tekst, bestanden, links, software, muziek, geluid ("CONTENT"), u ermee akkoord dat te worden gebonden door deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat, uploaden, posten, verzenden of niet indienen van alle gegevens naar deze site.

U gaat ermee akkoord dat alle inhoud die u uploadt, post, e-mail, of anderszins stellen via de dienst beschikbaar niet-vertrouwelijke is en dat wij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve licentie moeten voor het gebruik van dergelijke inhoud in verband met de Service en ons bedrijf (en eventuele opvolger), inclusief zonder beperking voor de bevordering en herverdeling van de Service geheel of gedeeltelijk (en afgeleide daarvan werken) in een mediaformaten en via alle mediakanalen. Hierbij geeft u tevens elke gebruiker een niet-exclusieve licentie toegang tot uw inhoud via de Site, en voor het gebruik, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van voor te bereiden, weergeven en uitvoeren van dergelijke inhoud zoals toegestaan door de functionaliteit van de Site en onder deze Servicevoorwaarden. Het indienen van alle materialen bij ons afziet onherroepelijk van alle "morele rechten" in dergelijke materialen, met inbegrip van de rechten van vaderschap en integriteit. De voorgaande licentie verleend door u wordt beëindigd zodra u verwijderen of verwijderen van inhoud van de Site.

Gebruiker / lid voeren

U begrijpt dat alle inhoud geplaatst door gebruikers/Authors, of openbaar gepost of persoonlijk overgebracht, de verantwoordelijkheid van de gebruiker van wie dergelijke Content afkomstig is. Dit betekent dat u – de auteur, en niet ons – de Site, volledig verantwoordelijk bent voor alle die u/gebruiker/auteur upload content, post, e-mail, of anderszins via de dienst beschikbaar stellen. We hebben geen controle over de inhoud die is geplaatst via de Service en, als dusdanig, bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud.

U begrijpt dat u door het gebruik van de Service u worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij op geen enkele manier aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard die voortvloeit uit het gebruik van enige inhoud geplaatst, e-mailde, verzonden of anderszins via de Service beschikbaar gesteld.

U gaat ermee akkoord om geen gebruik van de Service:

 1. Upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, kronkelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, invasief van andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 2. schade toebrengen aan minderjarigen op enigerlei wijze;
 3. imiteren van enige persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Site-functionaris, forum leider, begeleiden of host, of ten onrechte staat of anders verkeerd van uw relatie met een persoon of entiteit;
 4. vervalsen van kopteksten of anderszins manipuleren van id’s om te maskeren de oorsprong van enig materiaal verzonden via de Service;
 5. Upload, post, e-mail, of anders beschikbaar stellen van eender welke inhoud, dat u geen recht ter beschikking te stellen onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorwetenschap, eigendomsgegevens en vertrouwelijke gegevens geleerd of openbaar worden gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder een geheimhoudingsovereenkomst);
 6. Upload, post, e-mail, versturen of anderszins beschikbaar stellen van inhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij, of die enig recht van publiciteit, recht op privacy of andere rechten van derden zonder eerst verkrijgen toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht zou schenden. Het gaat hierbij om groep of individuele portretten van mensen die door professionele fotografen. Foto’s van mensen kunnen alleen worden gebruikt met toestemming van de persoon wiens beeld wordt afgebeeld (of voor minderjarigen, de toestemming van hun ouder of voogd). Dit omvat beroemdheden en professionele atleten, evenals de gewone burgers;
 7. Upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiematerialen, "junk mail", "spam," "kettingbrieven," "piramideschema’s", of enige andere vorm van verzoek;
 8. Upload, post, e-mail, link, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat bevat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om te onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van een computer software, hardware of telecommunicatie apparatuur;
 9. verstoren of verstoren van de dienst of de servers of netwerken die zijn verbonden met de dienst, of ongehoorzaam enig vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de dienst;
 10. al dan niet opzettelijk schenden van enige toepasselijke lokaal, staat, nationaal of internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verordeningen afgekondigd door de U.S. Securities and Exchange Commission, enige regels van enige nationale of andere effectenbeurs, met inbegrip van, zonder beperking, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en elke regelgeving met kracht van wet;
 11. "stalken" of anderszins lastig;
 12. verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers;
 13. link naar, of verwijzen naar inhoud niet toegestaan onder deze Servicevoorwaarden;
 14. anders de service gebruiken op een wijze die ongeschikt geacht door ons.


Mogelijk verwijderen van de inhoud

We behouden het recht, maar niet de plicht, om te controleren en te bewerken of te verwijderen van geen activiteit of inhoud dat zij in zijn enige discretie acht te schadelijk zijn voor gebruikers, ons of de rechten van derden, of te overtreden van enig toepasselijk recht. Dit omvat het recht, maar niet de plicht, om het verwijderen van tekst of afbeeldingen geüpload door u die we in onze exclusieve oordeel ongepast achten of dat we geloven kan ten aanzien van ons tot aansprakelijkheid, inclusief zonder beperking de volgende:

 1. foto’s, beelden, tekst of ander materiaal afkomstig van gebruikers die worden beschermd door handelsmerk, copyright, recht van publiciteit of ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van die rechten;
 2. gedeeltelijk of volledig naakt foto’s van iedereen, op elke leeftijd, van elk geslacht, met inbegrip van seksueel suggestieve beelden of woorden;
 3. godslastering of offensief reacties met inbegrip van maar niet beperkt tot uitingen van racisme, onverdraagzaamheid of haat, of die beledigend, lasterlijk of aanstootgevend is;
 4. illegaal materiaal zoals expressies misbruik en beledigende taal en beelden, obsceniteit, pornografie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, misbruik van kinderen, kinderpornografie, afbeeldingen van minderjarigen die seksuele gedragingen of expliciet seksueel getinte situaties, of enig ander materiaal dat kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder, of anderszins schenden, enig toepasselijk recht.


Link naar onze Site

U wordt verleend een beperkte, niet-exclusief recht om een hyperlink naar deze Site te maken mits dat dergelijke link betekent niet portretteren ons of een van haar diensten in een valse, misleidende, vernederende of anderszins lasterlijke wijze. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden herroepen. U kan niet gebruik, frame of gebruik te maken van framing technieken om omsluiten onze handelsmerken, logo’s of andere merkgebonden informatie, inclusief de afbeeldingen gevonden op de Site, de inhoud van de tekst of de lay-out/ontwerp van een pagina of het formulier op een pagina zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Verder, u mag niet gebruiken metatags of een andere "verborgen tekst" met behulp van onze naam, handelsmerk of product naam zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Behalve zoals hierboven vermeld, je niet bent overgebracht van enig recht of licentie door implicatie, estoppel of anderszins in of onder een van onze octrooi, handelsmerk, copyright of bedrijfseigen rechten of een derde partij. Wij geven geen vordering of vertegenwoordiging met betrekking tot, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites een link naar deze Site.

Derde partij Links

We kunnen koppelingen naar webpagina’s en inhoud van derden ("inhoud van derden") als een service aan degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie verschaffen. We niet controleren heeft, noch het geen controle over, inhoud van derden. We doen niet onderschrijven of nemen inhoud van derden en kunnen geen garantie omtrent de juistheid of volledigheid. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard met betrekking tot dergelijke inhoud van derden, of alle informatie daarin opgenomen, en verbindt zich ertoe geen verantwoordelijkheid om te werken of een derde partij Content bekijken.

Bij het verlaten van de Site, moet u zich bewust dat de TOS niet langer regeren, en daarom, u toetst de van toepassing zijnde voorwaarden en beleid, met inbegrip van privacy en gegevens verzamelen van praktijken, van die bepaalde site. Gebruikers gebruiken deze links en derden inhoud daarin op eigen risico.

Vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten; Aangewezen Agent

Als je gelooft dat enig materiaal op de Site van inbreuk op auteursrecht die u bezit of besturingselement, of maakt dat een link op de Site leidt gebruikers naar een andere website die bevat materiaal dat inbreuk op auteursrecht die u maakt bezit of besturingselement, kan u een melding van dergelijke inbreuk met onze aangewezen Agent indienen. Zie kennisgeving en Procedure voor kennisgeving aan aangewezen Agent voor Claims van inbreuk op het auteursrecht.

Kennisgeving en Procedure voor het melden van aangewezen Agent voor Claims van inbreuk op het auteursrecht.

Uit hoofde van de Digital Millennium Copyright Act (’DMCA’), 17 U.S.C. 512(c)(3), moet de volgende informatie worden verstrekt aan onze aangewezen Agent,

Copyright Agent
Nanna Linger
Contact

voor meldingen:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde inbreuk is gepleegd, of, indien meerdere werken onder auteursrecht op een enkele online site onder een enkele aangifte vallen, een representatieve lijst van zulke werken op die site.

Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd dat deze inbreuk of het voorwerp van de inbreuk en dat moet worden verwijderd of de toegang tot die worden uitgeschakeld, en informatie redelijkerwijs voldoende opdat de dienstverlener het materiaal vinden.

Informatie redelijkerwijs voldoende toe te staan ons te contacteren de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mail adres op die de klagende partij kan worden gecontacteerd.

Een verklaring dat de klagende partij een goed vertrouwen gelooft dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd is niet toegestaan door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet.

Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en op straffe van meineed, dat de aanklagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat is van de vermeende inbreuk.

Als u niet voldoen aan alle bovengenoemde vereisten in uw bericht, uw bericht mogelijk niet geldig.

Het is ons beleid om te beëindigen de accounts en/of het lidmaatschap van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken of die herhaaldelijk inbreuk, in voorkomend geval zijn belast.

Beëindiging

In het geval dat u een geregistreerde gebruiker van de Site bent, kunt u deze registratie beëindigen door kennisgeving aan de Site door een e-mail te sturen naar Contact. Na ontvangst van uw kennisgeving van beëindiging, zullen wij uw account beëindigen.

Wij kunnen uw toegang tot de dienst beëindigen of uw registratie op elk gewenst moment in het geval van een schending van deze Servicevoorwaarden door gebruiker of iedereen toegang tot de diensten met behulp van gebruikersnaam van geregistreerd. Wij, aan onze enige discretie, kunnen ook deze Servicevoorwaarden beëindigen op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden, en toegang tot de dienst met of zonder kennisgeving, om elke gebruiker te schorsen.

Schadeloosstelling

Gebruiker gaat ermee akkoord te vergoeden en houden ons, onze ouders, vrienden, filialen, functionarissen en werknemers, vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door derden verschuldigde of voortkomend uit het gebruik van de gebruiker van de Site, de schending van deze Servicevoorwaarden door gebruiker, of de inbreuk door gebruiker of een andere gebruiker van de account van gebruiker, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

U begrijpt en stemt ermee in dat er uitdrukkelijk:

 1. Uw gebruik van de dienst is op eigen risico. De dienst wordt verricht op een "as is" en "as available" basis. We wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot alle materialen op deze website geplaatst of eventuele andere materialen die zijn verwezen door of gekoppeld aan deze website en/of uitdrukkelijk wijzen alle garanties van welke aard ook, noch expliciet noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-INBREUKMAKENDHEID.
 2. Wij geven geen garantie dat
  1. de dienst zal voldoen aan uw eisen,
  2. de dienst zal zijn, ononderbroken, tijdig, veilig, malware-vrij of fout-bevrijdt,
  3. De resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service zal juist of betrouwbaar,
  4. De kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via de service zal uw verwachtingen, en
  5. eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.
 3. enig materiaal gedownload, geopend, weergegeven of anders verkregen door het gebruik van de dienst wordt gedaan bij uw eigen discretie en risico en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal zal worden.
 4. in geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, of voor schade van welke aard die voortvloeit uit of in verband met het gebruik of de prestaties van informatie in alle materialen geplaatst op deze website of in andere materialen die zijn verwezen door of gekoppeld aan deze website, onder welke aansprakelijkheidstheorie gebruikt.
 5. geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u ons of de site of door of via de service enige garantie die niet uitdrukkelijk vermeld in de tos mag maken.


  Wij behouden ons het recht voor om alle inhoud op de site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anders niet vormen of impliceren goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons.

  Beperking van aansprakelijkheid

  u begrijpt en stemt er uitdrukkelijk dat wij niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als wij hebben gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van:

  1. het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst;
  2. de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van enige goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties zijn aangegaan via of vanuit de dienst;
  3. onbevoegde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
  4. verklaringen of gedrag van derden op de dienst; of
  5. elke andere kwestie met betrekking tot de service.


  Uitsluitingen en beperkingen

  Sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig, sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  Aankondiging

  Kennisgevingen aan u kunnen worden gemaakt via e-mail of gewone post. De Service kan ook het geven van meldingen van wijzigingen aan de TOS of andere aangelegenheden door kennisgevingen of links naar kennisgevingen aan u over het algemeen op de Service weer te geven.

  Algemene informatie

  De leveringsvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en regelt uw gebruik van de dienst, en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en ons. Je kan ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn kan wanneer u onze affiliate diensten, derdeinhoud of derdesoftware gebruikt. De TOS en de relatie tussen u en ons worden beheerst door de wetten van de regio Rhône-Alpes, ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen. U gaat ermee akkoord te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de stad van Lyon, Rhône-Alpes. Het falen van ons om te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van de VD vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening. Als enige bepaling van de VD door een Hof van bekwame jurisdictie om ongeldig wordt gevonden, wordt de partijen niettemin overeen dat de rechtbank proberen moet uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals blijkt uit de bepaling, en de andere bepalingen van de VD volledig van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat ongeacht een statuut of wet aan het tegendeel, elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of betrekking voor het gebruik van de dienst of de TOS moeten worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of oorzaak van actie zich voordeed of voor altijd verjaard. De sectietitels in de TOS zijn slechts voor gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed.

  Schendingen en opmerkingen

  Meld eventuele schendingen van de TOS aan contactpersoon, getiteld: misbruik; of eventuele opmerkingen doen toekomen aan de contactpersoon.

  OVER ONS | CONTACT | PRIVACYBELEID | ALGEMENE VOORWAARDEN | COPYRIGHT

  © 2017 Interieurmagz - Alle Rechten Voorbehouden