Interieurmagz Interieur Design, Huis Inrichting en Woonideeen

DMCA, Copyright & intellectuele-eigendomsbeleid

Home DMCA, Copyright & intellectuele-eigendomsbeleid
Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van onze gebruikers hetzelfde te doen. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst kan worden gevonden op de website van de US Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zullen we snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht gepleegd met behulp van onze service die worden verzonden naar onze aangewezen Copyright Agent geïdentificeerd in de aankondiging van de steekproef onder.

Als u eigenaar van een auteursrecht of gemachtigd is te handelen namens een of zijn gemachtigd is te handelen krachtens enig uitsluitend recht onder auteursrecht, vermeende gelieve verslag inbreuken op het auteursrecht nemen plaats op of via de site en de dienst (gezamenlijk de "Service") door het invullen van de volgende DMCA kennisgeving van vermeende inbreuk en deze aan onze aangewezen Copyright Agent levert.

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, vindt onze aangewezen Agent van de Copyright alles in het werk, in zijn enige discretie, passend, in voorkomend geval met inbegrip van verwijdering van het aangevochten gebruik van de Service en/of beëindiging van de account van de gebruiker.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk ("kennisgeving")

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden, of – als meerdere auteursrechtelijk beschermd werkt vallen onder deze mededeling-u kan bieden een representatieve lijst van het auteursrechtelijk beschermd werk dat u eist dat er inbreuk is gepleegd.
Het materiaal of u inbreuk maakt op de verwijzing (of het voorwerp van de inbreuk) opsporen en dat toegang tot die worden uitgeschakeld, waaronder ten minste, indien van toepassing, de URL van de link die u op de Service waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
Bieden van uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail adres.

Zijn beide van de volgende beweringen in de hoofdtekst van het bericht:

“Ik hierbij vermelden dat ik te goeder trouw van overtuigd dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal niet is toegestaan door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet (bijvoorbeeld als een fair use).”
“Ik verklaren hierbij dat de informatie in dit bericht juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar, of gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat is naar verluidt geschonden.”
Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening.

Leveren dit bericht, met alle items voltooid, aan onze aangewezen Agent van de Copyright:

Copyright Agent
c/o Interieurmagz
a/n Nanna Linger
Contact


Teller aankondigingen

Wie heeft gepost materiaal dat naar verluidt inbreuk maakt op een auteursrecht kan sturen onze aangewezen Copyright Agent een teller kennisgeving overeenkomstig de secties 512(g)(2) en 512(g)(3) van de DMCA. Wanneer onze aangewezen Copyright Agent een teller kennisgeving ontvangt, het kan naar eigen goeddunken herstellen het materiaal in kwestie in niet minder dan 10 noch meer dan 14 dagen na ontvangst van de teller merk tenzij het eerst bericht ontvangen van de auteursrecht eiser dat zij hebben ingediend een rechtszaak om het beperken van het vermoedelijk onwettige activiteit.

Om te zorgen voor een teller kennisgeving aan onze aangewezen Agent van de Copyright, ga het volgende formulier terug naar de aangewezen Agent van de Copyright. Houd er rekening mee dat als u zorgen voor een teller kennisgeving, in overeenstemming met de ons privacybeleid (te vinden op de site) en de voorwaarden van de DMCA, de aankondiging van de teller zal worden gegeven aan de klagende partij.

DE AANKONDIGING VAN DE TELLER

Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld op de service en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe is uitgeschakeld:

Ik vermelden hierbij op straffe van meineed dat ik een goed geloofsovertuiging dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal moet worden verwijderd of uitgeschakeld.

Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail adres:

Ik verklaar hierbij dat ik geef toestemming aan de jurisdictie van het Federaal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin mijn adres zich bevindt of, als mijn adres buiten de Verenigde Staten, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin we kunnen worden gevonden, en ik aanvaardt betekening of kennisgeving van het proces van de klagende partij die wij van de beweerde inbreuk of een vertegenwoordiger van deze persoon in kennis gesteld.Uw fysieke of elektronische handtekening (volledige wettelijke naam):____________________________

De aankondiging van de teller moet worden verstuurd naar onze aangewezen Agent van de Copyright:

Copyright Agent
c/o Interieurmagz
a/n Nanna Linger
Contact


Kennisgeving van overtreding van het handelsmerk

Als u denkt dat uw merk (de "Mark") wordt gebruikt door een gebruiker op een manier die inbreuk handelsmerk, gelieve onze aangewezen Copyright Agent (hierboven omschreven) met de volgende informatie te verstrekken:

Uw fysieke of elektronische handtekening, of een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens u;
Informatie redelijkerwijs toereikend zijn voor het contact met u of uw gemachtigde agent, met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
Identificatie van de merk(en) beweerde te zijn geschonden, met inbegrip voor gedeponeerde merken, een kopie van elke relevante federale handelsmerk registratiecertificaat of gewoonterecht of andere merken, bewijs voldoende rechten vast te leggen uw beweerde in het aangevraagde merk, met inbegrip van de aard van uw gebruik van het merk, en de tijdsduur en geografisch gebied waarin het merkteken is gebruikt door jou;
Informatie redelijkerwijs toereikend zijn voor onze Copyright Designated Agent te identificeren van het gebruik wordt betwist;Een verklaring dat u geen toestemming het aangevochten gebruik gegeven hebt, en hebt u een goed vertrouwen dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de wet; en Een verklaring op straffe van meineed dat alle van de informatie in het bericht juist is en dat u de eigenaar van de Mark, of zijn gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van de Mark.
Na ontvangst van de kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze aangewezen Agent van de Copyright trachten te bevestigen het bestaan van het merk op de Service, kennis van de geregistreerde gebruiker die de inhoud met inbegrip van het merk heeft geboekt, en welke actie, naar eigen goeddunken, het dit nodig acht, met inbegrip van tijdelijke of permanente verwijdering van het merk van de Service.
Een geregistreerde gebruiker kan reageren op merken van takedown door ofwel (a) dat het merk is geannuleerd, of is verlopen of verstreken of (b) dat de geregistreerde gebruiker een merkregistratie heeft, is een niet verlopen licentie die betrekking hebben op het gebruik, of sommige andere relevante recht op het merk, of (c) dat het gebruik om andere redenen die blijkt uit de geregistreerde gebruiker niet-inbreuk. Als de geregistreerde gebruiker een passende vertoning van (a maakt), (b) of (c) dan onze aangewezen Agent van de Copyright als u niet wilt verwijderen van de Mark naar eigen goeddunken kan uitoefenen.
Indien onze aangewezen Agent van de Copyright besluit een takedown verzoek te voldoen, zal het dat doen binnen een redelijk snelle tijd. In afwijking van de voor egoing, onze aangewezen Agent van de Copyright zo nodig met de voorwaarden van een eventuele gerechtelijke uitspraak met betrekking tot vermeende merkinbreuk op de dienst zal voldoen.

Kennisgeving van andere inbreuk op de Intellectual Property (IP)

Als u gelooft dat sommige andere IP rechts van jou is geschonden door een gebruiker, gelieve onze aangewezen Copyright Agent (hierboven omschreven) met de volgende informatie te verstrekken:

Uw fysieke of elektronische handtekening, of een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens u;
Informatie redelijkerwijs toereikend zijn voor onze Copyright Designated Agent contact met u of uw gemachtigde agent, met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
Identificatie van het IP vermeende inbreuk is gepleegd, met inbegrip van (i) een volledige beschrijving of de uitleg van het karakter van het IP, (ii) bewijs dat je zelf het IP in het desbetreffende rechtsgebied, inclusief kopieën van relevante patenten, registraties, certificaten of andere bewijsstukken van uw eigendom, en (iii) een tonen voldoende voor onze aangewezen Agent van de Copyright te bepalen zonder onredelijke inspanning dat het IP heeft geschonden;
Informatie redelijkerwijs toereikend zijn voor onze Copyright Designated Agent te identificeren van het gebruik wordt betwist;
Een verklaring dat u geen toestemming het aangevochten gebruik gegeven hebt, en hebt u een goed vertrouwen dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de wet; en
Een verklaring op straffe van meineed dat alle van de informatie in het bericht juist is en dat u bent de eigenaar van het IP- of zijn gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van de IP.
Na ontvangst van de kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze aangewezen Agent van de Copyright trachten te bevestigen het bestaan van het IP op de Service, kennis van de geregistreerde gebruiker die de inhoud met inbegrip van het IP geplaatst, en welke actie, naar eigen goeddunken, het dit nodig acht, met inbegrip van tijdelijke of permanente verwijdering van de IP-adressen van de Service.
Een geregistreerde gebruiker kan reageren op merken van takedown door weergegeven: ofwel (a) dat de eiser beschikt niet over het IP of (b) dat de IP is niet geschonden. Als de geregistreerde gebruiker erin slaagt weergegeven: (a), (b) of c dan onze aangewezen Agent van de Copyright naar eigen goeddunken als u niet wilt verwijderen van het IP te kan uitoefenen.
Indien onze aangewezen Agent van de Copyright besluit een takedown verzoek te voldoen, zal het dat doen binnen een redelijk snelle tijd.

Wij hebben geen verplichting om IP Claims worden beslist - Overeenkomst voor de gebruiker om te vrijwaren van aanspraken

Eisers en gebruikers moeten begrijpen dat wij niet een tribunaal van de intellectuele eigendom zijn. Terwijl wij en onze aangewezen Agent van de Copyright kan in onze discretie gebruik de informatie verstrekt om te beslissen hoe te reageren op claims van inbreuk, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bepalen van de gegrondheid van dergelijke claims. Als een gebruiker op een vordering van de inbreuk reageert door het verstrekken van garanties dat de inhoud ervan is geen inbreukmakende, aanvaardt de gebruiker dat als we daarna herstellen of handhaven van de inhoud, de gebruiker zal verdedigen en ons van elke resulterende claims van inbreuk bracht tegen ons en onze aangewezen Agent van de Copyright vrijwaren.

OVER ONS | CONTACT | PRIVACYBELEID | ALGEMENE VOORWAARDEN | COPYRIGHT

© 2017 Interieurmagz - Alle Rechten Voorbehouden